El la nordo suden blovu juna vento. Tia estu la omeno: malfena. Varma tamen, sed denorda.
¤Blogantoj:
  · Gebeleizis
  · Goŭberi'
  · Raoni
  · Rafael
  · Salenka
  · Wesley

Blogo de junuloj loĝantaj de "tria mondo" kiuj ne perdis sian kapablon indigni bonhumore.
¤Dosieroj:
Janeiro 2005
Fevereiro 2005
Março 2005
Abril 2005
Maio 2005
Junho 2005
Julho 2005
Agosto 2005
Outubro 2005
Novembro 2005
Dezembro 2005

Ĉiu nokto aŭroron havas. Kaj havas ĉiu aŭroro siajn kukojn kokorikante dum tenebro la tagon naskiĝontan.
Nombro da vizitintoj:
//14.11.05
Mi revenis... Ho! Terure! Katastrofe!!!
Sen la sponsorado de Ĝangalo sed ankaŭ bezonante vian apogon, ne per monkontribuo, sed per sendo de materialoj...

Mi revenis! :PPP


LA SPORTULO


Je tagiĝo la telefono eksonas:
Saluton, Sinjoro Jozefo? Ĉi tie estas Mililiko, la zorganto ĉe via farmbieno.
A.., jes, Jozefo. Kion mi povas fari por vi? Ĉu estas problemo?
Mmm...Mi nur telefonas por informi vin, S-ro, ke via papago mortintas.
Mia papago? Mortinta? Tiu kiu gajnis la internacian konkurencon?
Jes, S-ro, li estis tiu.
Damne! Kiom domaĝe! Mi elspezis malgrandan riĉaĵon pri tiu birdo. Ĝi eĉ kantadis himnon "La Espero", Mililiko, ne diru tion!! Kio kaŭzis lian morton?
De manĝado de putrinta viando.
Putrinta viando? Kiu diable manĝigis lin per putrinta viando?!
Neniu, S-ro. Li manĝis per si mem la viando de la mortinta ĉevalo.
Kio? Mortinta ĉevalo? Kiu mortinta ĉevalo?
La purrasa ĉevalo, Sinjoro!
Mia ĉevalo kiu gajnis la Pokalon lastjare???
Jes, S-ro.
Kaj kiel li mortintis, Mililiko?!?
Li mortintis pro tiu forta laboro tiranta la akvoĉaron.
Ĉu vi frenezas? Kiu akvoĉaro?
Tiu kiun ni uzis por estingi la incendion, S-ro.
Dio mia! Kiun incendion vi priparolas, ulo?
Tiu ĉe via farmbieno! Kandelo falis kaj la kurtenoj ekbrulis.
Kio! Kio! Sed elektro disponas al la farmbieno! Kial kandelo estis tie?
Por la funebro, S-ro.
FUNEBRO? KIU FUNEBRO?!
Tiu de via patrino, S-ro. Ŝi enŝteliĝis la domon sen averto iunokte kaj mi supozis ke ŝi estis ŝtelisto, do mi pafis ŝin dufoje!
– HO! MIA DIO!!! Mililiko, post tri tagoj laborante ĉe mia farmbieno vi jam mortis mian papagon, miajn purrasajn ĉevalojn kaj mian patrinon, Mililiko!!! Ŝi havis siajn problemojn, sed mia panjo ŝi estis Mililiko!!

Se vi volas aĉeti ĉi tiun anekdoton, sendu mesaĝon al MIbezonas@vian.apogon !!!
poŝtita de Goŭberi' en 11/14/2005 01:14:00 PM
----------------------------
Comments: Postar um comentário
¤Fike bonaj paĝoj:
  ·Brazila Kurso
  ·Bendis - Planedo Virtuala
  ·Esperanto en la Markoj
  ·Ĝangalo.com
  ·Internacia Televido
  ·La-amikeco.net
  ·Lernu.net
  ·Prosento
  ·Raporto.info
  ·Skribitaj Pensoj
  ·Vola Püg

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com